0
09353568083

پل های ارتباطی

حامد رنجبر

مدرس رسمی تومر و مورد تایید موسسه یونس امره آنکارا
مولف کاملترین پکیج ویدیویی آموزش ترکی استانبولی داری مدرک C1 TYs
تومر دانشکاه قاضی C2
دارای مدرک مدرسی Tesol از Londen college
سوابق :
مدیر دپارتمان زبانکده ملی ایران در تمامی شعبات ایران
مدرس و سوپروایزر کالج آموزش عالی پندار
مدرس موسسه باران علوم
مدرس موسسه گلدیس
مدرس موسسه ایران کانادا
سوابق در ترکیه :
مدرس تومر موسسه dünya dil akademisi در آنکارا
مدرس تومر Oxford street در آنکارا
مدرس تومر در موسسه modadil آنکارا
مدرس تومر موسسه ışık yolu در استانبول